Присъединете се към нашия екип!

Защитата на Екосистемата е в нашите ръце

Какво цели да постигне Мрежата?

Зелен. Ето какъв бихме искали да бъде светът! Енергийната ефективност трябва да бъде достъпна за всички!

Регистрационна форма

Моля напишете линк към вашия уеб сайт
Моля напишете вашите контакти за по-лесна връзка ( тел.номер, лице за контакт, т.н.)
Изберете сфера на Вашата дейност
Опишете типа дейности на вашата фирма (услуги, технологии,т.н.)