Днес имате силата да промените Вашето Утре!

Зелен – Ето какъв бихме искали да бъде светът

Пазете историческото

Наследство

Станете член на движението

за енергийно ефективното семейство!

Участвай

в Събитието

Технологиите за адаптиране на климата в исторически и защитени сгради и трансфера на иновативни бизнес решения между страните – това са актуалните въпроси на днешния свят

Традиционните технологии в осветлението, отоплението, охлаждането и т.н. не са ефективни и са по-скъпи в сравнение с тези за енергийна ефективност. Бъдете ефективни, пазете климата и своя дом!

Използването на енергоспестяващи технологии не е бъдещето, а настоящето, което трябва да се реализира. Бъдещето се нуждае от всеки от нас, но за това трябва да пазим настоящето

Екипът на GreeTHiS

Украйна
България
Гърция
Румъния
Република Молдова
Грузия

Не бъди лош, бъди Зелен!

0%
от увеличението от слънчева, вятърна и хидроенергия в света през 2018 г.
0%
или повече допълнително електричество ще бъде генерирано до 2040 г. според Сценария на посочените политики
0%
ежегодно се подобрява енергийната интензивност в Сценария на посочените политики до 2040 г.

Готино е да си в еко-семейство

Присъединете се към движението, да направим света по-добро място

Последни новини и статии за нас

  • Изпълнителен комитет на Общински съвет на Измаил (Украйна)

  • Асоциация за трансгранично сътрудничество (Румъния)

  • Асоциация на Българските Черноморски Общини (България)

  • Община Орестиада (Гърция)

  • Национална асоциация на местните власти в Грузия (Грузия)

  • Агенция за трансгранично сътрудничество и европейска интеграция (Република Молдова)