Έχετε τη δύναμη σήμερα να αλλάξετε αύριο!

Πράσινος. Έτσι θέλουμε να είναι ο κόσμος

Σώστε την ιστορική

κληρονομιά

Γίνετε μέλος του κινήματος της ενεργειακά

αποτελεσματικής οικογένειας!

Λάβετε μέρος

στην εκδήλωση

Οι τεχνολογίες προσαρμογής του κλίματος σε ιστορικά και προστατευόμενα κτίρια και η διευκόλυνση της μεταφοράς καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων μεταξύ χωρών είναι το καίριο ζήτημα του σημερινού κόσμου

Οι παραδοσιακές τεχνολογίες στον φωτισμό, τη θέρμανση, την ψύξη κ.λπ. δεν είναι αποδοτικές σε σύγκριση με αυτές της ενεργειακής απόδοσης και είναι πιο δαπανηρές. Γίνετε αποδοτικοί, σώστε το κλίμα και το σπίτι σας!

Η χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι το μέλλον, αλλά το παρόν, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί. Το μέλλον χρειάζεται τον καθένα μας, αλλά για αυτό πρέπει να διατηρήσουμε το παρόν

Ομάδα του GreeTHiS

Ουκρανία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Ρουμανία
Δημοκρατία της Μολδαβίας
Γεωργία

Μην είσαι κακός, γίνε πράσινος!

0%
της αύξησης από την ηλιακή φωτοβολταϊκή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια στον κόσμο το 2018
0%
ή περισσότερο πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια θα παραχθεί έως το 2040 στο σενάριο δηλωμένων πολιτικών
0%
Η ένταση της ενέργειας κατά 3% βελτιώνεται στο σενάριο δηλωμένων πολιτικών ετησίως έως το 2040

Είναι υπέροχο να είσαι στην οικολογική οικογένεια

Εγγραφείτε στο κίνημα για να κάνετε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος

Τελευταίες ειδήσεις και άρθρα για εμάς

  • Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Izmail (Ουκρανία)

  • Ένωση Διασυνοριακής Συνεργασίας (Ρουμανία)

  • Ένωση Τοπικών Αρχών της Βουλγαρικής Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία)

  • Δήμος Ορεστιάδας (Ελλάδα)

  • Η Εθνική Ένωση Τοπικών Αρχών της Γεωργίας (Γεωργία)

  • Διασυνοριακή συνεργασία και οργανισμός ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Δημοκρατία της Μολδαβίας)